งานประกันคุณภาพการศึกษา

การประชุมติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 (ห้วง ต.ค.-ธ.ค.66)

วันที่  28 ธ.ค.66 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแท่นทอง ชั้น 2 อาคาร ศฝร.ภ.9 พล.ต.ต.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย ผบก.ศฝร.ภ.9 เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 (ห้วง ต.ค.-ธ.ค.66) โดยมี พ.ต.อ.หญิง นันทวรรณ เจริญวานิช รอง ผบก.ศฝร.ภ.๙ พ.ต.อ.อนุชัย ณ วัชรเจริญ อจ.(สบ 5) ศฝร.ภ.9 พ.ต.อ.พสิษฐ์ พิมพ์สุรโสภณ ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.9 พ.ต.อ.หญิง วิภา อาชวคุณ ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.๙ พร้อมผู้กำกับตัวบ่งชี้และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ทั้ง 19 ตัวบ่งชี้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

S 3727466 0

S 3727467 0

S 3727468 0

logo65 w2