งานประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุม “คณะผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.9”

วันนี้ (29 ม.ค.67) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมแท่นทอง ชั้น 2 อาคาร ศฝร.ภ.9 พล.ต.ต.เกษมสันติ อยู่สุขสมบูรณ์ รอง ผบช.ศ. เป็นประธาน พร้อมด้วย - พล.ต.ต.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย ผบก.ศฝร.ภ.9 - พ.ต.อ.หญิง นันทวรรณ เจริญวานิช รอง ผบก.ศฝร.ภ.9 - พ.ต.อ.อนุชัย ณ วัชรเจริญ อจ.(สบ 5) ศฝร.ภ.9 - พ.ต.อ.หญิง ศุภรา ศรีปริวาทิน อจ.(สบ 4) กอจ.ศฝร.ภ.9 - พ.ต.อ.พสิษฐ์ พิมพ์สุรโสภณ ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.9 - พ.ต.อ.หญิง เฉลียว ผิวแดง ผกก.ฝอ. ศฝร.ภ.9 - พ.ต.อ.หญิง วิภา อาชวคุณ ผกก. ฝปค.ศฝร.ภ.9 พร้อมด้วย จนท. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม “คณะผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.9” 

S 19791910 0

S 19791913 0

logo65 w2