งานประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2

วันนี้ (26 มี.ค.67) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแท่นทอง ชั้น 2 อาคาร ศฝร.ภ.9 พล.ต.ต.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย ผบก.ศฝร.ภ.9 พร้อมด้วย - พ.ต.อ.หญิง นันทวรรณ เจริญวานิช รอง ผบก.ศฝร.ภ.9 - พ.ต.อ.หญิง วิภา อาชวคุณ ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.9 พร้อมด้วย จนท. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 (ห้วง ม.ค. - มี.ค.67)

S 22020104

S 22020106

logo65 w2