งานประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมติดตาม การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 26 มิ.ย.67 เวลา 11.30 น. พล.ต.ต.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย ผบก.ศฝร.ภ.9 พ.ต.อ.หญิง นันทวรรณ เจริญวานิช รอง ผบก.ศฝร.ภ.9 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ เข้าร่วมประชุมติดตาม การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 (ห้วง เม.ย. - มิ.ย.67) ณ ห้องประชุมแท่นทอง ชั้น 2 อาคาร ศฝร.ภ.9

S 1679433 0 11zon

S 1679434 0 11zon

S 1679435 0 11zon

logo65 w2