ภารกิจนักเรียนนายสิบตำรวจ

กองร้อยที่ 1 ฝปค.ศฝร.ภ.9 ร่วมทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้หน้าครัวยาลอ

วันที่ 28 มกราคม 2567 กองร้อยที่ 1 ฝปค.ศฝร.ภ.9 ร่วมทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้หน้าครัวยาลอ  ภายใต้การควบคุม พ.ต.ท.อมร แก้วนวล ผบ.ร้อย 1 ฝปค.ศฝร.ภ.9 

990364 0

990365 0

990368 0

;

logo65 w2