ภารกิจนักเรียนนายสิบตำรวจ

ปรับภูมิทัศน์บริเวณแนวถนนหน้าสวนย้อยนวล

วันที่ 9 กพ.67 เวลา 15.00 น. นักเรียนนายสิบตำรวจ ชุดเตรียมการณ์ ร่วมพัฒนา ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณแนวถนนหน้าสวนย้อยนวล 

S 14721043 0

S 14721045 0

S 14721047 0

S 14721048 0

S 14721049 0

S 14721053 0

S 14721057 0

logo65 w2