ภารกิจนักเรียนนายสิบตำรวจ

ร่วมพัฒนา ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณแนวถนนหน้าสวนย้อยนวล

วันนี้ 10 ก.พ.67 เวลา 15.00 น. นักเรียนนายสิบตำรวจ ชุดเตรียมการณ์ ร่วมพัฒนา ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณแนวถนนหน้าสวนย้อยนวล

86614 0

86616 0

86617 0

86618 0

86619 0

86621 0

logo65 w2