ภารกิจนักเรียนนายสิบตำรวจ

ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. บริเวณกองร้อย 

วันที่ 14 ก.พ.2567  เวลา 17.00 น. กองร้อยที่ 4 พร้อม นสต.กองร้อยที่ 3 ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. บริเวณกองร้อย 

27042 0

27044 0

27045 0

logo65 w2