ภารกิจนักเรียนนายสิบตำรวจ

ร่วมปรับภูมิทัศน์ บริเวณหน้าอาคาร บก.สส.จชต. 

วันที่ 14 ก.พ. 2567  เวลา 17.10 น. กองร้อยที่ 1 -3 ฝปค.ศฝร.ภ.9 สนับสนุนกำลังพล นสต.กองร้อยละ 20 นายพร้อมอุปกรณ์ ฯ ร่วมปรับภูมิทัศน์ บริเวณหน้าอาคาร บก.สส.จชต. 

S 49660005 0

S 49660007 0

S 49660008 0

S 49660009 0

logo65 w2