• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

ข่าวสาร

โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

2731527312

© 2021 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000