• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

ข่าวสาร

ศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ ศปก.กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.9 ที่รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ ศปก.กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.

1236

© 2021 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000