• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

ข่าวสาร

การประชุมติดตามความคืบหน้างานการดำเนินงานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาฯ

วันที่ 6 มิ.ย.61 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.วัฒนา วงศ์จันทร์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.9 เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้างานการดำเนินงานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากคณะ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีผู้แทนรับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศฝร.ภ.9 ชั้น 2 อาคาร ศฝร.ภ.9

51457514585145951460

© 2021 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000