ข่าวสาร

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร คลังพลาธิการ

เอกสารแนบ :
Download this file (IMG.pdf)IMG.pdf716 kB456 Downloads
Download this file (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf1059 kB1671 Downloads
Download this file (IMG_0002.pdf)IMG_0002.pdf1039 kB461 Downloads
Download this file (IMG_0003.pdf)IMG_0003.pdf931 kB450 Downloads
Download this file (IMG_0004.pdf)IMG_0004.pdf963 kB447 Downloads
Download this file (IMG_0005.pdf)IMG_0005.pdf1032 kB448 Downloads
Download this file (IMG_0006.pdf)IMG_0006.pdf881 kB441 Downloads
Download this file (อาคารคลังพลาธิการ.pdf)อาคารคลังพลาธิการ.pdf417 kB472 Downloads

ราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารกองร้อย (ขนาดเล็ก)

เอกสารแนบ :
Download this file (IMG.pdf)IMG.pdf499 kB410 Downloads
Download this file (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf751 kB438 Downloads
Download this file (IMG_0002.pdf)IMG_0002.pdf778 kB956 Downloads
Download this file (IMG_0003.pdf)IMG_0003.pdf737 kB493 Downloads
Download this file (IMG_0004.pdf)IMG_0004.pdf748 kB445 Downloads
Download this file (IMG_0005.pdf)IMG_0005.pdf705 kB436 Downloads
Download this file (IMG_0006.pdf)IMG_0006.pdf703 kB405 Downloads
Download this file (IMG_0007.pdf)IMG_0007.pdf709 kB408 Downloads
Download this file (IMG_0008.pdf)IMG_0008.pdf689 kB444 Downloads
Download this file (IMG_0009.pdf)IMG_0009.pdf759 kB420 Downloads
Download this file (IMG_0010.pdf)IMG_0010.pdf761 kB422 Downloads
Download this file (IMG_0011.pdf)IMG_0011.pdf646 kB457 Downloads
Download this file (IMG_0012.pdf)IMG_0012.pdf677 kB454 Downloads
Download this file (IMG_0013.pdf)IMG_0013.pdf778 kB634 Downloads
Download this file (IMG_0014.pdf)IMG_0014.pdf726 kB440 Downloads
Download this file (IMG_0015.pdf)IMG_0015.pdf631 kB434 Downloads
Download this file (IMG_0016.pdf)IMG_0016.pdf573 kB442 Downloads
Download this file (IMG_0017.pdf)IMG_0017.pdf596 kB412 Downloads
Download this file (IMG_0018.pdf)IMG_0018.pdf556 kB387 Downloads
Download this file (IMG_0019.pdf)IMG_0019.pdf808 kB2132 Downloads
Download this file (IMG_0020.pdf)IMG_0020.pdf622 kB415 Downloads

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ฝึกยุทธวิธี CQB ศฝร.ภ.9

เอกสารแนบ :
Download this file (IMG.pdf)ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ฝึกยุทธวิธี CQB551 kB547 Downloads
Download this file (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf605 kB447 Downloads
Download this file (IMG_0002.pdf)IMG_0002.pdf589 kB456 Downloads
Download this file (IMG_0003.pdf)IMG_0003.pdf756 kB418 Downloads
Download this file (IMG_0004.pdf)IMG_0004.pdf736 kB448 Downloads
Download this file (IMG_0005.pdf)IMG_0005.pdf786 kB445 Downloads
Download this file (IMG_0006.pdf)IMG_0006.pdf777 kB486 Downloads
Download this file (IMG_0007.pdf)IMG_0007.pdf774 kB457 Downloads
Download this file (IMG_0008.pdf)IMG_0008.pdf703 kB445 Downloads
Download this file (อาคาร CQB.pdf)อาคาร CQB.pdf434 kB439 Downloads

ราคากลางงานก่อสร้างสนามยิงปืน Outdoor พร้อมอาคารฝึกและอุปกรณ์

เอกสารแนบ :
Download this file (IMG.pdf)IMG.pdf261 kB427 Downloads
Download this file (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf655 kB544 Downloads
Download this file (IMG_0002.pdf)IMG_0002.pdf699 kB464 Downloads
Download this file (IMG_0003.pdf)IMG_0003.pdf993 kB443 Downloads
Download this file (IMG_0004.pdf)IMG_0004.pdf952 kB465 Downloads
Download this file (IMG_0005.pdf)IMG_0005.pdf957 kB478 Downloads
Download this file (IMG_0006.pdf)IMG_0006.pdf934 kB476 Downloads
Download this file (IMG_0007.pdf)IMG_0007.pdf913 kB462 Downloads
Download this file (IMG_0008.pdf)IMG_0008.pdf744 kB402 Downloads
Download this file (IMG_0009.pdf)IMG_0009.pdf790 kB747 Downloads

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ

logo65 w2