• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

ข่าวสาร

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร คลังพลาธิการ

เอกสารแนบ :
Download this file (IMG.pdf)IMG.pdf716 kB388 Downloads
Download this file (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf1059 kB1615 Downloads
Download this file (IMG_0002.pdf)IMG_0002.pdf1039 kB395 Downloads
Download this file (IMG_0003.pdf)IMG_0003.pdf931 kB390 Downloads
Download this file (IMG_0004.pdf)IMG_0004.pdf963 kB390 Downloads
Download this file (IMG_0005.pdf)IMG_0005.pdf1032 kB392 Downloads
Download this file (IMG_0006.pdf)IMG_0006.pdf881 kB384 Downloads
Download this file (อาคารคลังพลาธิการ.pdf)อาคารคลังพลาธิการ.pdf417 kB400 Downloads

ราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารกองร้อย (ขนาดเล็ก)

เอกสารแนบ :
Download this file (IMG.pdf)IMG.pdf499 kB354 Downloads
Download this file (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf751 kB383 Downloads
Download this file (IMG_0002.pdf)IMG_0002.pdf778 kB446 Downloads
Download this file (IMG_0003.pdf)IMG_0003.pdf737 kB434 Downloads
Download this file (IMG_0004.pdf)IMG_0004.pdf748 kB385 Downloads
Download this file (IMG_0005.pdf)IMG_0005.pdf705 kB373 Downloads
Download this file (IMG_0006.pdf)IMG_0006.pdf703 kB346 Downloads
Download this file (IMG_0007.pdf)IMG_0007.pdf709 kB348 Downloads
Download this file (IMG_0008.pdf)IMG_0008.pdf689 kB387 Downloads
Download this file (IMG_0009.pdf)IMG_0009.pdf759 kB362 Downloads
Download this file (IMG_0010.pdf)IMG_0010.pdf761 kB363 Downloads
Download this file (IMG_0011.pdf)IMG_0011.pdf646 kB370 Downloads
Download this file (IMG_0012.pdf)IMG_0012.pdf677 kB394 Downloads
Download this file (IMG_0013.pdf)IMG_0013.pdf778 kB536 Downloads
Download this file (IMG_0014.pdf)IMG_0014.pdf726 kB379 Downloads
Download this file (IMG_0015.pdf)IMG_0015.pdf631 kB374 Downloads
Download this file (IMG_0016.pdf)IMG_0016.pdf573 kB382 Downloads
Download this file (IMG_0017.pdf)IMG_0017.pdf596 kB352 Downloads
Download this file (IMG_0018.pdf)IMG_0018.pdf556 kB335 Downloads
Download this file (IMG_0019.pdf)IMG_0019.pdf808 kB2074 Downloads
Download this file (IMG_0020.pdf)IMG_0020.pdf622 kB355 Downloads

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ฝึกยุทธวิธี CQB ศฝร.ภ.9

เอกสารแนบ :
Download this file (IMG.pdf)ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ฝึกยุทธวิธี CQB551 kB455 Downloads
Download this file (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf605 kB379 Downloads
Download this file (IMG_0002.pdf)IMG_0002.pdf589 kB377 Downloads
Download this file (IMG_0003.pdf)IMG_0003.pdf756 kB353 Downloads
Download this file (IMG_0004.pdf)IMG_0004.pdf736 kB381 Downloads
Download this file (IMG_0005.pdf)IMG_0005.pdf786 kB373 Downloads
Download this file (IMG_0006.pdf)IMG_0006.pdf777 kB386 Downloads
Download this file (IMG_0007.pdf)IMG_0007.pdf774 kB396 Downloads
Download this file (IMG_0008.pdf)IMG_0008.pdf703 kB386 Downloads
Download this file (อาคาร CQB.pdf)อาคาร CQB.pdf434 kB356 Downloads

ราคากลางงานก่อสร้างสนามยิงปืน Outdoor พร้อมอาคารฝึกและอุปกรณ์

เอกสารแนบ :
Download this file (IMG.pdf)IMG.pdf261 kB371 Downloads
Download this file (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf655 kB393 Downloads
Download this file (IMG_0002.pdf)IMG_0002.pdf699 kB393 Downloads
Download this file (IMG_0003.pdf)IMG_0003.pdf993 kB372 Downloads
Download this file (IMG_0004.pdf)IMG_0004.pdf952 kB369 Downloads
Download this file (IMG_0005.pdf)IMG_0005.pdf957 kB409 Downloads
Download this file (IMG_0006.pdf)IMG_0006.pdf934 kB414 Downloads
Download this file (IMG_0007.pdf)IMG_0007.pdf913 kB394 Downloads
Download this file (IMG_0008.pdf)IMG_0008.pdf744 kB345 Downloads
Download this file (IMG_0009.pdf)IMG_0009.pdf790 kB659 Downloads

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ

logo65 w2