• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

ข่าวสาร

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร คลังพลาธิการ

เอกสารแนบ :
Download this file (IMG.pdf)IMG.pdf716 kB298 Downloads
Download this file (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf1059 kB1529 Downloads
Download this file (IMG_0002.pdf)IMG_0002.pdf1039 kB322 Downloads
Download this file (IMG_0003.pdf)IMG_0003.pdf931 kB313 Downloads
Download this file (IMG_0004.pdf)IMG_0004.pdf963 kB316 Downloads
Download this file (IMG_0005.pdf)IMG_0005.pdf1032 kB318 Downloads
Download this file (IMG_0006.pdf)IMG_0006.pdf881 kB310 Downloads
Download this file (อาคารคลังพลาธิการ.pdf)อาคารคลังพลาธิการ.pdf417 kB315 Downloads

ราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารกองร้อย (ขนาดเล็ก)

เอกสารแนบ :
Download this file (IMG.pdf)IMG.pdf499 kB276 Downloads
Download this file (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf751 kB307 Downloads
Download this file (IMG_0002.pdf)IMG_0002.pdf778 kB351 Downloads
Download this file (IMG_0003.pdf)IMG_0003.pdf737 kB332 Downloads
Download this file (IMG_0004.pdf)IMG_0004.pdf748 kB311 Downloads
Download this file (IMG_0005.pdf)IMG_0005.pdf705 kB297 Downloads
Download this file (IMG_0006.pdf)IMG_0006.pdf703 kB277 Downloads
Download this file (IMG_0007.pdf)IMG_0007.pdf709 kB272 Downloads
Download this file (IMG_0008.pdf)IMG_0008.pdf689 kB311 Downloads
Download this file (IMG_0009.pdf)IMG_0009.pdf759 kB289 Downloads
Download this file (IMG_0010.pdf)IMG_0010.pdf761 kB286 Downloads
Download this file (IMG_0011.pdf)IMG_0011.pdf646 kB286 Downloads
Download this file (IMG_0012.pdf)IMG_0012.pdf677 kB322 Downloads
Download this file (IMG_0013.pdf)IMG_0013.pdf778 kB428 Downloads
Download this file (IMG_0014.pdf)IMG_0014.pdf726 kB301 Downloads
Download this file (IMG_0015.pdf)IMG_0015.pdf631 kB299 Downloads
Download this file (IMG_0016.pdf)IMG_0016.pdf573 kB294 Downloads
Download this file (IMG_0017.pdf)IMG_0017.pdf596 kB274 Downloads
Download this file (IMG_0018.pdf)IMG_0018.pdf556 kB268 Downloads
Download this file (IMG_0019.pdf)IMG_0019.pdf808 kB1992 Downloads
Download this file (IMG_0020.pdf)IMG_0020.pdf622 kB277 Downloads

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ฝึกยุทธวิธี CQB ศฝร.ภ.9

เอกสารแนบ :
Download this file (IMG.pdf)ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ฝึกยุทธวิธี CQB551 kB328 Downloads
Download this file (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf605 kB301 Downloads
Download this file (IMG_0002.pdf)IMG_0002.pdf589 kB297 Downloads
Download this file (IMG_0003.pdf)IMG_0003.pdf756 kB278 Downloads
Download this file (IMG_0004.pdf)IMG_0004.pdf736 kB308 Downloads
Download this file (IMG_0005.pdf)IMG_0005.pdf786 kB289 Downloads
Download this file (IMG_0006.pdf)IMG_0006.pdf777 kB313 Downloads
Download this file (IMG_0007.pdf)IMG_0007.pdf774 kB317 Downloads
Download this file (IMG_0008.pdf)IMG_0008.pdf703 kB311 Downloads
Download this file (อาคาร CQB.pdf)อาคาร CQB.pdf434 kB281 Downloads

ราคากลางงานก่อสร้างสนามยิงปืน Outdoor พร้อมอาคารฝึกและอุปกรณ์

เอกสารแนบ :
Download this file (IMG.pdf)IMG.pdf261 kB297 Downloads
Download this file (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf655 kB303 Downloads
Download this file (IMG_0002.pdf)IMG_0002.pdf699 kB314 Downloads
Download this file (IMG_0003.pdf)IMG_0003.pdf993 kB286 Downloads
Download this file (IMG_0004.pdf)IMG_0004.pdf952 kB298 Downloads
Download this file (IMG_0005.pdf)IMG_0005.pdf957 kB338 Downloads
Download this file (IMG_0006.pdf)IMG_0006.pdf934 kB338 Downloads
Download this file (IMG_0007.pdf)IMG_0007.pdf913 kB308 Downloads
Download this file (IMG_0008.pdf)IMG_0008.pdf744 kB272 Downloads
Download this file (IMG_0009.pdf)IMG_0009.pdf790 kB549 Downloads

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ

logo65 w2