• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

ข่าวการฝึกอบรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ รุ่นที่ 1

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2562 ณ วัดถ้ำสุมะโน อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2562

S 37642249

S 37642252

S 37658626

117374

117375

 

© 2021 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000