• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

ข่าวการฝึกอบรม

พิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปี ขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึง ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 12 พ.ย.62 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช.ภ.9 / รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปี ขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึง ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่ 9) โดยมี พล.ต.ต.อาคม สายสมัย ผบก.ศฝร.ภ.9 และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุม ยะลารวมใจ ศปก.ตร.สน.

7ede1cee97d5f8592b0bb43034625e06ac0bfb9

562a8efe86145dbcb723a16854e1917cecf12d8

e646e6bf19079c9c607a6173cd9e80eca5079df

620ec77527bb1bfa8ff6352d91c44bf890e276c

7716869e6e801fd30f29ff27a4c7761a0eba6fe

 

© 2021 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000