• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปี

(26 มี.ค.64) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปี เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปี 2564 (รุ่นที่ 10) โดยมี พล.ต.ต.อาคม สายสมัย ผบก.ศฝร.ภ.9,พ.ต.อ.สะท้านฟ้า วามะสิงห์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.9, พ.ต.อ.หญิงนันทวรรณ เจริญวานิช รอง ผบก.ศฝร.ภ.9,พ.ต.อ.สักรินทร์ บำเพ็ญสมัย รอง หน.อกส.ศปก.ตร.สน./รอง ผบก.สส.จชต. พร้อมผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจในสังกัด ศปก.ตร.สน. เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมบางลาง ศฝร.ภ.9 อ.เมือง จว.ยะลา

32พิธีปิด กดต.64 ๒๑๐๓๒๘พิธีปิด กดต 0.64 ๒๑๐๓๒๘1

© 2022 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

logo65 w2