ข่าวการฝึกอบรม

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย

วันที่ 17 พ.ค.66) เวลา 08.45 น. พล.ต.ต.ธรรมนูญ ประยืนยง ผบก.ศฝร.ภ.๙ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.9 ณ ห้องประชุม พิทักษ์สันติราษฎร์ โดยมีเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและคณะ จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดยะลา เป็นวิทยากร

S 13279274

S 13279276

S 13279277

S 13279278

83294

83296

83298

83299

83300

83301

logo65 w2