ข่าวการฝึกอบรม

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่หัวหน้างานสอบสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 19 มิ.ย.66 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นตัวแทน ผบช.ภ.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่หัวหน้างานสอบสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “วิชาภาวะผู้นำ จรรยาบรรณ และคุณธรรมของพนักงานสอบสวน” ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมบางลาง ศฝร.ภ.9

1

2

3

4

5

6

logo65 w2