ข่าวการฝึกอบรม

ประชุมเตรียมความพร้อมหลักสูตร กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

วันที่ 30 พ.ย.66 เวลา 13.25 น.  พล.ต.ต.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย ผบก.ศฝร.ภ.9 พ.ต.อ.หญิง นันทวรรณ เจริญวานิช รอง ผบก.ศฝร.ภ.9 พ.ต.อ.พสิษฐ์ พิมพ์สุรโสภณ ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.9 พร้อมผู้กำกับทุกฝ่าย และ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมหลักสูตร กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมแท่นทอง ชั้น 2 อาคาร ศฝร.ภ.9

143613 0

143611 0

logo65 w2