ข่าวการฝึกอบรม

โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โรงเรียนรังสีอนุสรณ์

วันที่  4 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.- 15.30 น. พ.ต.ท.หญิงณิชญาพัฒน์ ธนากรวิริยะ รอง ผกก. ฝปค.ศฝร.ภ.9 ครูตำรวจ D.A.R.E. ได้เข้าทำการสอนนักเรียน ชั้น ป.5/1 และ ป.5/2 โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ตามหลักสูตรโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน หรือ D.A.R.E. ภาคการศึกษาที่ 2/2566

S 14131216

S 14131217

S 14131227

 

logo65 w2