ข่าวการฝึกอบรม

ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม กดต. และเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจ

วันที่ 20 ก.พ.67 เวลา 16.10 น. ณ ห้องประชุมแท่นทอง ชั้น 2 อาคาร ศฝร.ภ.9 พล.ต.ต.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย ผบก.ศฝร.ภ.9 พ.ต.อ.ชัยยศ วรักษ์จุนเกียรติ รอง ผบก.อก.ภ.9 ปฏิบัติหน้าที่ ศฝร.ภ.9 พ.ต.อ.หญิง นันทวรรณ เจริญวานิช รอง ผบก.ศฝร.ภ.9 พ.ต.อ.อนุชัย ณ วัชรเจริญ อจ.(สบ 5) ศฝร.ภ.9 พ.ต.อ.หญิง ศุภรา ศรีปริวาทิน อจ.(สบ 4) กอจ.ศฝร.ภ.9 พ.ต.อ.พสิษฐ์ พิมพ์สุรโสภณ ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.9 พ.ต.อ.หญิง เฉลียว ผิวแดง ผกก.ฝอ. ศฝร.ภ.9 พ.ต.อ.หญิง วิภา อาชวคุณ ผกก. ฝปค.ศฝร.ภ.9 พร้อมด้วย จนท. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม กดต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รุ่นที่ 13)  และประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบ.หมู่ - รอง ผกก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

 

S 1073222 0

S 1073221 0

logo65 w2