ข่าวการฝึกอบรม

กิจกรรมศาสนกิจสัมพันธ์ หลักสูตร นสต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันนี้ (18 มี.ค.67) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย ผบก.ศฝร.ภ.9 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมศาสนกิจสัมพันธ์ หลักสูตร นสต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมบางลาง ศฝร.ภ.9

285566 0

285567 0

285570 0

logo65 w2