ข่าวการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ นสต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ (22 เม.ย.67) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย ผบก.ศฝร.ภ.9 เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ หอประชุมพิทักษ์สันติราช ศฝร.ภ.96

9

2

11

LINE ALBUM โครงการฝึกอบรมการใช้วิทยุคมนาคมแบบสั

14

logo65 w2