ข่าวการฝึกอบรม

โครงการฝึกทบทวนการยิงปืนทางยุทธวิธีของข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ในสังกัด ศปก.ตร.สน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการฝึกทบทวนการยิงปืนทางยุทธวิธีของข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ในสังกัด ศปก.ตร.สน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้นจำนวน ๓ รุ่น ๆ ละ ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๗-๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗ ผู้เข้ารับการฝึกรุ่นละ ๖๙ - ๗o นาย รวม ๒๐๘ นาย เพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ จึงให้หน่วยส่งตัวข้าราชการตำรวจ ในสังกัดเดินทางไปเป็นครูฝึกโครงการดังกล่าว ตามวัน เวลา และ สถานที่ข้างต้น บัดนี้ภารกิจการฝึกได้เสร็จสิ้นแล้ว ผู้เข้ารับการฝึก ครูฝึก ทุกนายปลอดภัย

S 26222830 0

S 26222839 0

S 26222831 0

S 26222829 0

S 26222827 0

S 26222828 0

S 26222837 0

S 26222844 0

S 26222848 0

S 26222823 0

S 26222826 0

S 26222849 0

logo65 w2