• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

นสต. ฝึกหัดปฏิบัติราชการ

นิเทศ นสต.ฝึกหัดปฏิบัติราชการ ณ สภ.สิงหนคร จว.สงขลา

วันที่ 8 มิ.ย.63 คณะนิเทศฝึกหัดปฏิบัติราชการนสต.10/62 ภาคเรียนที่2 คณะที่4 นำโดย พ.ต.อ.สมเกียรติ เกียรติเลขากุล อาจารย์ สบ.4 กอจ.ศฝร.ภ.9 และคณะ ได้ไปตรวจเยี่ยมรับฟังและหารือกับทางผู้บังคับบัญชาและคณะครูพี่เลี้ยงประจำ สภ.สิงหนคร จว.สงขลา

S 2179119

S 2179122

S 2179124

S 2179125

© 2021 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000