• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

นสต. ฝึกหัดปฏิบัติราชการ

นิเทศ นสต.ฝึกหัดปฏิบัติราชการ ณ สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา

วันที่ 9 มิ.ย.63 คณะนิเทศฝึกหัดปฏิบัติราชการนสต.10/62 ภาคเรียนที่ 2 คณะที่ 4 นำโดย พ.ต.อ.สมเกียรติ เกียรติเลขากุล อาจารย์ สบ(4) กอจ.ศฝร.ภ.9 และคณะ ได้ไปตรวจเยี่ยมรับฟังและหารือกับทางผู้บังคับบัญชาและคณะครูพี่เลี้ยงประจำ สภ. ม่วงงาม จว.สงขลา

S 2179184

S 2179175

S 2179176

 

© 2021 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000