• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

นสต. ฝึกหัดปฏิบัติราชการ

นิเทศ นสต.ฝึกหัดปฏิบัติราชการ ณ สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา

วันที่ 9 มิ.ย. 63 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.บุญเลิศ ทวีวิทย์ อาจารย์ (สบ3) กอจ.ศฝร.ภ.9 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมที่ 1 ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ การฝึกหัดปฏิบัติราชการของนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ณ สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา

S 18333708

S 18333710S 18333707

© 2021 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000