• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9

scan0073 1

S 2859035

© 2022 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

logo65 w2