ข่าวประชาสัมพันธ์

เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9

เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565

logo65 w2