• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามตัวบ่งชี้ที่ 2 เรื่องความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ทางระบบออนไลน์

logo65 w2