ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

logo65 w2