ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมครูฝึก (ครู ก.) สำหรับการฝึกทักษะยิงปืนให้แก่ข้าราชการตำรวจ

การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมครูฝึก (ครู ก.) สำหรับการฝึกทักษะยิงปืนให้แก่ ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปราม สืบสวน และจราจรในสถานีตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค. 2567 ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา โดยมีผลคะแนนการทดสอบดังนี้

1. จ.ส.ต.ภานุพันธุ์ ไชยโสม
ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.9
- เหรียญทอง 345 คะแนน

2. ส.ต.อ.ภิมุก ดำแป้น
ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.9
- เหรียญทอง 330 คะแนน

3. ส.ต.อ.เอกพล คงแสน
ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.9
- เหรียญทอง 330 คะแนน

4. ส.ต.อ.เสกสรรค์ แสงศรี
ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.9 ปฏิบัติหน้าที่ ฝปค.ศฝร.ภ.9
- เหรียญทอง 350 คะแนน

5. ส.ต.อ.อิทธิพงษ์ อนันต์ทวีทรัพย์
ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.9
- เหรียญทอง 345 คะแนน

S 25952456 0

S 25952458 0

S 25952459 0

666938

 

logo65 w2