• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

บทบาทตำรวจไทยในศตวรรษที่ ๒๑ กับการป้องกันอาชญากรรมโดยเครือข่ายภาคประชาสังคม

บทบาทตำรวจไทยในศตวรรษที่ ๒๑ กับการป้องกันอาชญากรรมโดยเครือข่ายภาคประชาสังคม

โดย พันตำรวจตรี สิทธวิชญ์ รวิชาติ อาจารย์ (สบ ๒) ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๙

 

© 2022 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

logo65 w2