• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

บทความทางวิชาการ

บทบาทตำรวจไทยในศตวรรษที่ ๒๑ กับการป้องกันอาชญากรรมโดยเครือข่ายภาคประชาสังคม

บทบาทตำรวจไทยในศตวรรษที่ ๒๑ กับการป้องกันอาชญากรรมโดยเครือข่ายภาคประชาสังคม

โดย พันตำรวจตรี สิทธวิชญ์ รวิชาติ อาจารย์ (สบ ๒) ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๙

 

logo65 w2